Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Maaslands IJsvermaak.

JAARVERGADERING OP MAANDAG 4 DECEMBER 2023

JAARVERGADERING OP MAANDAG 4 DECEMBER 2023 IN CLUBHUIS KONGININ JULIANAWEG 1C TE MAASLAND AANVANG 20.00 UUR.

Speculaaspop voor hen die voor 19.45 uur de presentielijst hebben getekend.

Agenda-A.L.V.-04-12-2023

Agenda:

 1. OPENING DOOR DE VOORZITTER.
 2. INGEKOMEN STUKKEN.
 3. NOTULEN VAN DE VORIGE VERGADERING 28-11-2022.
 4. JAARVERSLAGEN PENNINGMEESTER, TRAININGSGROEP EN SECRETARIS.
 5. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE.
 6. BESTUURSVERKIEZING.
  Aftredend Dhr. J. Moerman, Dhr. E. Lansbergen en Dhr. W. Korpel
  Dhr. Moerman, Dhr. Lansbergen en Dhr. Korpel stellen zich herkiesbaar.
  Dhr. R. Noordermeer treedt tussentijds af.
  Dhr. A. Sonneveld heeft zich beschikbaar gesteld om toe te treden tot bestuur.
  Tegenkandidaten dienen 24 uur voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering bij de secretaris te worden aangemeld.
 7. BENOEMING VAN DE KASCOMMISSIE 2023 – 2024
 8. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR
 9. RONDVRAAG.
 10. SLUITING.

NA DE VERGADERING RAD VAN AVONTUUR MET BOTERLETTERS EN GEVOGELTE.

DEZE UITNODIGING IS BESTEMD VOOR LEDEN BOVEN DE 18 JAAR

De abonnementen IJsbaan, voor de leden die via bank of met incasso hebben betaald, worden in December weer aan huis bezorgd. Deze abonnementen zijn geldig voor het winterseizoen 2023-2024