Ereleden en leden van verdienste

De vereniging kent ereleden en leden van verdienste.  Het zittende bestuur stelt iemand kandidaat voor benoeming tot erelid of lid van verdienste. De Algemene Ledenvergadering neemt het definitieve besluit.

Van de leden van MIJV wordt een vrijwilligersbijdrage gevraagd. Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is dan ook geen reden om iemand voor te stellen als lid van verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid van MIJV kan een reden zijn om zo’n  persoon voor te dragen als lid van verdienste. Uiteraard is alle hulp van vrijwilligers voor de vereniging welkom. Dit neemt niet weg dat er verschillen in inzet, zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor de vereniging zijn. Ook deze zaken dienen te worden meegenomen bij de afweging om iemand voor te stellen als lid van verdienste.

Is er daarnaast ook nog sprake van (een) zeer uitzonderlijke prestatie(s) op sportgebied of jarenlange werkzaamheden van een vrijwilliger met een grote meerwaarde voor de vereniging. Dan kan het bestuur iemand voorstellen als erelid.

Ereleden

Dhr. A. van der Lely
Dhr. D.P. Lindhout
Dhr. N.J. Keyzer
Dhr. N. van der Lely
Dhr. B. Stolk
2002Dhr. J. van TrigtBestuurslid van 1945 tot 1966
2003Dhr. J. Lely
2005Dhr. P. van Dijk
2009Dhr. J. Kroes40 jaar bestuurslid
2017Dhr. J. Gores Jarenlang trainer van de trainingsgroep
2018Dhr. M. van Eijmeren Voorzitter van 2004 tot 2018

Leden van verdienste

Dhr. H. van der Lucht
Dhr. J. van Vliet
Mevr. M. van der Meijs
2003Dhr. J. Lely
2005Dhr. J. Gores
2009Dhr. R. Veerman 25 jaar rijdend lid; jarenlang lid
van de trainingscommissie;
jeugdtrainer en trainer.
2009Dhr. B. Groenewegen20 jaar bestuurslid
2012Dhr. A. Verboon
2017Dhr. M. Berrevoets 20 jaar secretaris en voorzitter
van de trainingscommissie.

Erevoorzitters

1917Dhr. M. van der LelyBurgemeester van Maasland 1914 – 1931
Mevr. W.H.J. Bloemendaal – Lindhout Burgemeester van Maasland 1982-1990
Mevr. M.M. Kokxhoorn – PapenhoveBurgemeester van Maasland 1991 – 2000