Ereleden en leden van verdienste

De vereniging kent ereleden en leden van verdienste.  Het zittende bestuur stelt iemand kandidaat voor benoeming tot erelid of lid van verdienste. De Algemene Ledenvergadering neemt het definitieve besluit.

Van de leden van MIJV wordt een vrijwilligersbijdrage gevraagd. Het enkele feit dat iemand vrijwilligerswerk doet is dan ook geen reden om iemand voor te stellen als lid van verdienste. Echter een jarenlange inzet van (extra) werkzaamheden door een lid van MIJV kan een reden zijn om zo’n  persoon voor te dragen als lid van verdienste. Uiteraard is alle hulp van vrijwilligers voor de vereniging welkom. Dit neemt niet weg dat er verschillen in inzet, zwaarte van de functie, meerwaarde en uitstraling voor de vereniging zijn. Ook deze zaken dienen te worden meegenomen bij de afweging om iemand voor te stellen als lid van verdienste.

Is er daarnaast ook nog sprake van (een) zeer uitzonderlijke prestatie(s) op sportgebied of jarenlange werkzaamheden van een vrijwilliger met een grote meerwaarde voor de vereniging. Dan kan het bestuur iemand voorstellen als erelid.

Ereleden

Dhr. M. van Eijmeren
Gedecoreerd: 2018
Voorzitter van 2004 tot 2018
Dhr. J. GoresGedecoreerd: 2017
Jarenlang trainer van de trainingsgroep
Dhr. J. KroesGedecoreerd: 2009
40 jaar bestuurslid
Dhr. P. van DijkGedecoreerd: 2005
Dhr. J. LelyGedecoreerd: 2003
Dhr. J. van TrigtGedecoreerd: 2002
Bestuurslid van 1945 tot 1966
Dhr. B. Stolk
Dhr. N. van der Lely
Dhr. N.J. Keyzer
Dhr. D.P. Lindhout
Dhr. A. van der Lely

Leden van verdienste

Dhr. T. KerklaanGedecoreerd: 2022
Dhr. M. BerrevoetsGedecoreerd: 2017
20 jaar secretaris en voorzitter
van de trainingscommissie.
Dhr. A. VerboonGedecoreerd: 2012
Dhr. B. GroenewegenGedecoreerd: 2009
20 jaar bestuurslid
Dhr. R. VeermanGedecoreerd: 2009
25 jaar rijdend lid; jarenlang lid
van de trainingscommissie;
jeugdtrainer en trainer.
Dhr. J. GoresGedecoreerd: 2005
Jarenlange inzet voor de trainingsgroep
Dhr. J. LelyGedecoreerd: 2003
Mevr. M. van der Meijs
Dhr. J. van Vliet
Dhr. H. van der Lucht

Erevoorzitters

Mevr. M.M. Kokxhoorn – PapenhoveBurgemeester van Maasland 1991 – 2000
Mevr. W.H.J. Bloemendaal – Lindhout Burgemeester van Maasland 1982-1990
Dhr. M. van der LelyBurgemeester van Maasland 1914 – 1931