Verslag Algemene Ledenvergadering Maaslands IJsvermaak

Maandag 28 november 2022 heeft weer plaatsgevonden. Na een aantal jaar geen ALV door de corona maatregelen mocht MIJV dan eindelijk haar leden bijpraten over de gang van zaken.

Voorzitter Maarten Berrevoets opent de vergadering welke voor het eerst in het eigen clubgebouw werd gehouden. Met een minuut stilte werd stil gestaan bij de leden die afgelopen jaren overleden zijn.

Verslagen van de Skeeler afdeling, langebaan afdeling en de landijsbaan zijn doorgenomen. Helaas heeft de skeelercommissie moeten besluiten om de skeeler afdeling op te heffen. Nieuwe bestuursleden zijn moeilijk te vinden, het ledenaantal liep terug en de skeeler baan liet te wensen over. Koos Haakma en Sebastiaan van Leeuwen werden bedankt voor hun inzet al die jaren.

Ook de financiën zijn door de penningmeester Jos Moerman toegelicht en zijn door de kascommissie goedgekeurd. Ruud Veerman wordt bedankt voor zijn bijdrage in de commissie. Zijn plaats wordt ingevuld door Henk Kalkman.

Robert Noordermeer en Evert Kroes worden herkozen als bestuursleden. Marcel de Pagter heeft te kennen gegeven te stoppen als bestuurslid. Hij wordt bedankt met een bos bloemen en een fles Jagermeister voor zijn inzet.

Na de pauze worden de nieuwe statuten doorgenomen. Voorzitter Maarten Berrevoets geeft tekst en uitleg hierover.

Dhr. Kerklaan wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet voor MIJV en wordt hiervoor benoemd als lid voor verdienste.

Bij de rondvraag vraagt dhr. Stolk of het bestuur serieus wil nadenken over het verharden van een deel van de baan om zo eerder ijs te kunnen hebben en de jeugd van Maasland en omgeving zo eerder kunnen schaatsen. Dit bevorderd de schaatssport. De voorzitter geeft aan diverse malen in gesprek te zijn geweest met de gemeente hierover, maar dat daar geen goedkeur voor wordt gegeven.

Na de afsluiting start Peter van Mil een mooie foto voorstelling van de ijsperiode van 2021. Secretaris Jaap van den Akker had het rad van avontuur overgehaald uit de Pynas een heeft maar liefst 10 rondjes kunnen draaien met als prijzen boterletters, speculaaspoppen en gevogelte.