Algemene Ledenvergadering 2021 uitgesteld!

Traditiegetrouw houdt Maaslands IJsvermaak (MIJV) de algemene ledenvergadering op de maandag voor Sinterklaas. Voor dit jaar stond hij op maandag 29 november a.s. gepland in het nieuwe clubhuis aan de Koningin Julianalaan. Helaas heeft het bestuur het besluit moeten nemen om de jaarvergadering uit te stellen. Door het aantal besmettingen  – ook in Maasland en omgeving – is het niet verantwoord om een fysieke vergadering te organiseren.

Voorzitter Maarten Berrevoets reageert teleurgesteld. “Vanwege de aanpassing van de statuten en huishoudelijk reglement is een fysieke vergadering noodzakelijk. We hadden ervoor gekozen om de vergadering in eigen (club)huis te houden. Bij de voorbereiding van de vergadering zagen de besmettingscijfers er nog redelijk uit, maar door de geluiden van afgelopen week (ook uit Maasland) vinden we het niet meer verantwoord”.

Ook secretaris Jaap van den Akker vindt het jammer. “We hebben als bestuur veel tijd en energie gestoken in het nieuwe clubhuis. Tijdens de ijsperiode van afgelopen februari hebben we er al veel plezier van gehad. Bij de ledenvergadering wilden we het clubhuis ook aan de leden laten zien. Het Rad van Fortuin staat klaar en we hopen dat hij komend voorjaar nog in actie komt”.

Penningmeester Jos Moerman heeft de cijfers klaar. “Afgelopen jaar hebben we de jaarvergadering ook uit moeten stellen. De kascontrolecommissie heeft de cijfers ingezien, maar we willen het graag aan de vergadering voorleggen.

Volgens de planning wordt de ijsbaan op zaterdag 27 november onder water gezet. Ondanks de klimaatverandering blijft het bestuur van Maasland’s IJsvermaak optimistisch over een nieuwe ijsperiode. “Afgelopen februari hebben we vier ijsdagen gehad. Ondanks alle Corona-beperkingen konden we schaatsen op de vernieuwde ijsbaan. Het is dus nog steeds mogelijk. We hebben heel veel positieve reacties gehad van ouders en kinderen. Als er weer een paar koude dagen aankomen, zullen we er klaar voor zijn”.

Zodra er meer bekend is over de mogelijkheid een jaarvergadering te kunnen houden, zal het bestuur van Maasland’s IJsvermaak u hierover tijdig informeren.

Lees hier de officiële brief van de voorzitter.