Start trainingen MIJV Inline Skating 9 juni!

Goed nieuws! De inline skate trainingen gaan weer van start! Lees hier het hele bericht van de M.IJ.V. Inline Skating.

Beste leden,

Fijn dat veel leden positief hebben gereageerd op de start van het seizoen en de bereidheid om Corona-vrijwilliger en/of trainer te zijn.

Aangezien er voldoende animo is, willen we weer gaan starten met de trainingen voor senioren.
We gaan vanaf aanstaande dinsdag 9 juni weer trainen op dinsdag en donderdag van 19.30 tot 20.30 uur. Als de omstandigheden niet veranderen, dan zullen de trainingen doorlopen t/m  11 september. In september starten de trainingen om 19.15 uur.

We zullen aanstaande dinsdag starten met een kort overleg op de baan over de roulatie van de trainers en Corona-vrijwilligers. Voor de eerste week zijn de trainers en Corona-vrijwilligers geregeld.

Bijgevoegd ontvangen jullie een overzicht met alle regels waar jullie je vanwege Corona dit seizoen aan moeten houden. Het is voor alle leden verplicht de regels te kennen en zich daaraan te houden. Op deze manier kunnen we dit seizoen toch veilig sporten. Uitgebreide protocollen waar wij ons aan houden zijn te vinden op: https://knsb.nl/algemeen/sportprotocol-corona/

Specifiek voor de trainingen van MIJV Inline Skating hebben we de volgende aanvullende regels opgesteld:

  • Elke training is er een trainer en Corona-vrijwilliger aanwezig. Dit kan op roulatiebasis.
  • Zowel de trainer als Corona-vrijwilliger kunnen meerijden.
  • De trainer is verantwoordelijk voor het 1,5 m afstand houden tussen deelnemers onderling, de trainer en de Corona-vrijwilliger op de baan.
  • De Corona-vrijwilliger is verantwoordelijk voor het 1,5 m afstand houden tussen deelnemers onderling, de trainer en de Corona-vrijwilliger naast de baan.
  • De Corona-vrijwilliger is aanspreekpunt voor vragen over de uitvoering van het protocol.
  • Voor elke training stemt de trainer met andere groepen (DVIJC of Talentengroep Inline) af op welk deel van de baan er getraind wordt.
  • Het clubhuis wordt niet gebruikt. Slechts de Corona-vrijwilliger gaat voor de training naar binnen om EHBO middelen en bord ‘baan bezet’ op te halen en na afloop van de training om deze spullen weer op te bergen. Hij/zij desinfecteert daarna de deurknoppen en andere contactoppervlakten (middelen zijn aanwezig). Er worden geen andere attributen gebruikt.
  • De trainingsgroepen zijn maximaal 15 rijders groot.

Zoals voorgesteld en akkoord bevonden bedraagt de contributie dit seizoen € 10,00. We verzoeken je het bedrag voor 1 juli a.s. over te maken op het rekeningnummer van de ING IBAN: NL35 INGB 0007 3827 39 t.n.v. M.IJ.V. Skeelergroep. Voor eventuele vragen kun je bellen met Sebastiaan van Leeuwen  tel.: 06-41 42 41 58 of mailen naar sebastiaanvanleeuwen@outlook.com.

We wensen je dit seizoen veel skeelerplezier!

Namens M.IJ.V. Inline Skating,

Marieke Rutten-van Zanten